NIP: 699 19 68 874,
REGON: 521 48 75 62,
KRS: 0000991780,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział  IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 88 519 750,00 zł