Zawartość strony internetowej simwielkopolska.pl (teksty, ilustracje, fotografie, filmy, pliki do pobrania oraz layout strony) jest własnością spółki SIM KZN-Wielkopolska Sp. z o. o., ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz chronioną przepisami prawa, zwłaszcza ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Kopiowanie ww. materiałów i elementów strony jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, w ilości uzasadnionej takim użytkiem, lub informacyjnego, np. rozpowszechniania w mediach, z wyłączeniem celów komercyjnych (§ 23 ww. ustawy).
Spółka SIM KZN-Wielkopolska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej oraz następstwa publikacji błędnych lub nieaktualnych informacji i materiałów.