4 kwietnia 2024 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie".
W podpisaniu umowy oprócz Inwestora i Generalnego Wykonawcy, uczestniczyli również przedstawiciele władz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 31 - lokalowego przy ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie planuje się na marzec 2025 r.