Dnia 13 grudnia 2023 roku został ogłoszony przetarg na realizację budowy w Ostrzeszowie.
Potencjalnych wykonawców zapraszamy do udziału w postępowaniu
pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie.
Link do strony, na której prowadzone jest postępowanie znajduje się poniżej:
Postępowanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie - Platforma Zakupowa