Planuje się budowę budynku 31-mieszkaniowego z czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz dachem skośnym dwuspadowym (I etap).
Projektowany budynek posiada jedną klatkę schodową wraz z windą obsługującą każdą kondygnację.
We wrześniu 2022 r. w XIII edycji, Spółka złożyła w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o pozyskanie finasowania zwrotnego na realizację inwestycji. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Gmina w 2022 r. pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia. 28 września 2023 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Trwają prace nad opracowaniem wniosku o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat, wniosek zostanie złożony w styczniu 2024 r. W listopadzie 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na budowie jednego budynku mieszkalnego 31-lokalowego. Szacowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to koniec I kw. 2024 r.

projekt zagospodarowania terenu
projekt zagospodarowania terenu
wizualizacje inwestycji
wizualizacje inwestycji
wizualizacje inwestycji
wizualizacje inwestycji