1. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Słonecznej 2A przeprowadza Gmina Ostrowite, na podstawie przyjętej przez Radę Gminy Ostrowite Uchwały. Treść dokumentu jest dostępna pod linkiem:  http://ostrowite.samorzady.pl/?a=5456.
  2. Osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego od Spółki SIM KZN-Wielkopolska sp. z o.o. muszą złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu, w terminie wskazanym przez Gminę w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie oraz wniosek są dostępne pod linkiem:  http://www.ostrowite.pl/ostrowite.php/a,128,n,14764/SIM-KZN-Wielkopolska/Nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego lub http://ostrowite.samorzady.pl/?a=5667
  3. Brak górnego limitu dochodu – w przypadku, gdy o najem lokalu mieszkalnego ubiega się więcej niż jedna osoba fizyczna, lokal wynajmuje się osobie, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (wszystkich domowników zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) jest niższy od średniego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych wszystkich ubiegających się o najem lokalu.
  4. W przypadku wielu chętnych, których dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich ubiegających się o najem, wyboru najemcy dokonuje się zgodnie z kryteriami wskazanymi przez Gminę w uchwale o naborze (link do dokumentu http://ostrowite.samorzady.pl/?a=5456 ).
  5. W dniu objęcia mieszkania w ramach inwestycji w Gminie Ostrowite, najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie całego kraju.