1. W celu zawarcia umowy najmu niezbędne jest złożenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego w Gminie Ostrowite, na podstawie którego Komisja Kwalifikacyjna zweryfikuje spełnianie przez wnioskodawcę kryteriów punktowych i zakwalifikuje wnioskodawcę do najmu lokalu,
  2. Umowa najmu będzie zawierana na czas oznaczony 15 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, przy spełnieniu warunku braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  3. Warunkiem najmu jest wpłata zwrotnej partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz 3-miesięcznej kaucji. Szczegółowe zasady dotyczące partycypacji oraz najmu znajdują się w Regulaminie najmu i partycypacji.Dokument jest dostępny pod linkiem https://simkzn-wielkopolska.pl/images/Regulamin-Zasady-najmu-i-partycypowania-SIM-KZN-Wiekopolska.pdf
  4. Przewidywana wysokość czynszu ok. 20 zł/mkw

tabela.png

*- ostateczna wysokość czynszu będzie znana po zakończeniu realizacji inwestycji

  1. Przewidywana wysokość partycypacji*:

tabela2.png

*- ostateczna wysokość partycypacji będzie znana po zakończeniu realizacji inwestycji

  1. Dla najemców o niskich dochodach, ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków w pierwszych latach najmu przewiduje możliwość ubiegania się o tzw. dopłaty do czynszu. Wysokość dopłat przedstawia się następująco:

tabela3.png

Regulamin-Zasady-najmu-i-partycypowania-SIM-KZN-Wiekopolska