W czwartek, tj. 14.12.2023 r.  w Poznaniu, w obecności Pani Notariusz, odbyło się Zgromadzenie Wspólników. W tym dniu grono udziałowców naszej Spółki poszerzyło się o Miasto i Gminę Tuczno, która przekazała Spółce SIM KZN-Wielkopolska aport pieniężny, otrzymany ze Skarbu Państwa w celu objęcia udziałów na dofinansowanie inwestycji mieszkaniowej.